Program Fromin Eco sdružuje ekologicky smýšlející spotřebitele vody Fromin a podporuje je originálním způsobem k vracení použitých obalů k recyklaci.

Kupující se stává účastníkem programu Fromin Eco registrací v tomto e-shopu a první dokončenou objednávkou.

Kupující přihlášený do programu Fromin Eco:
– má právo na slevu z každé zakoupené PET láhve, dopravu zboží programu Fromin Eco zdarma a zdarma také odvoz použitých obalů od zboží, které bylo v rámci programu Fromin Eco zakoupeno.
– má povinnost vrátit použité obaly od zboží zakoupené v rámci programu Fromin Eco zpět dodavateli v původních krabicích. Vracení objedná stejným způsobem jako běžné zboží v e-shopu, kde uskutečnil předchozí objednávku a to v odpovídajícím množství. Krabici (krabice) pak předá řidiči PPL, který pro ně přijede.
– ztratí nárok na slevu ze zboží od něhož ani po 90 dnech nevrátil použité obaly. Dodavatel bude požadovat vrácení této slevy a může natrvalo vyřadit kupujícího z programu Fromin Eco.

Vracené PET láhve mohou být jakkoli poškozené, ale nesmí být znečištěné a to zejména chemicky (barvy, oleje apod.)

Výši poskytnuté slevy v rámci programu Fromin Eco může provozovatel programu bez předchozího upozornění měnit nebo program zcela bez náhrady zrušit.